PP Kiếng ( Bóng Kiếng )

Hãng : GINA

Túi PP Kiếng ( Bóng Kiếng ) là sản phẩm sản xuất từ hạt Polypropylene. Đây là loại túi có tính chất, tính năng tương tự túi PE.  Túi PP trong, có độ dai tốt có thể sản xuất các kích thước khác nhau tùy theo nhu cầu của người dùng. Túi PP Kiếng không độc hại, tồn tại trong tự nhiên với...
Liên hệ

Túi PP Kiếng ( Bóng Kiếng ) là sản phẩm sản xuất từ hạt Polypropylene. Đây  loại túi có tính chất, tính năng tương tự túi PE. 

Túi PP trong, có độ dai tốt có thể sản xuất các kích thước khác nhau tùy theo nhu cầu của người dùng. Túi PP Kiếng không độc hại, tồn tại trong tự nhiên với thời gian ngắn hơn túi PE.

Top