Đối tượng được hưởng Chiết Khấu là ai ?  

+ Tất cả các khách hàng đang hợp tác cùng GINA ( trên phạm vi toàn quốc ).

+ Không áp dụng đi kèm cùng với các chính sách Khuyến Mãi khác.

Phải giao dịch như thế nào để nhận được chính sách Chiết Khấu tốt nhất ?
Anh/chị sẽ được thực hiện chính sách Chiết Khấu theo các yêu cầu như sau :

-    Gói CHIẾT KHẤU trong 1 Tháng :

+ Về Doanh số - Anh/chị chỉ cần đạt định mức tối thiểu là 120 bao ( 3 tấn ) trong vòng 1 Tháng.

+ Doanh thu CHIẾT KHẤU của Anh/Chị sẽ được tính như sau :

  Tổng Chiếc Khấu  = 500đ x Tổng số lượng đã tiêu thụ được trong 1 Tháng.

 
-    Gói CHIẾT KHẤU theo Quý 3 Tháng:

+ Doanh số tối thiểu trong quý của Anh/Chị trong Quý chỉ cần đạt là 400 bao ( 10 tấn ) sau 3 Tháng đăng kí tham gia.

+ Doanh thu CHIẾT KHẤU của Anh/Chị sẽ được tính như sau :

Tổng Chiết Khấu :
= 700đ x Tổng doanh số đã đạt từ khi tham gia ( 10 tấn - 13 tấn )
= 1000đ x Tổng doanh số đã đạt từ khi tham gia ( 13 tấn trở lên )

 Để tham gia Gói CHIẾT KHẤU  Anh/Chị vui lòng liên hệ trực tiếp qua HOTLINE 098.618.78.48093.208.07.93 

Top